Yeshu ne apna khoon baha ke mujhe bacha liya – (2)
Kyu main na gaonga gun usi ke mujhe bacha liya

Main jab gunah mein pada hua tha
Yeshu aa gaya
Ussi ke mare jaane se main
Jeevan bhi paa gaya
Isliye gaonga gun usi ke
Mujhe bacha liya

Yeshu Ne Apna Khoon …

Mere gunah ka bhoj uthe kar
Kya kya na usne saaha
Mere gunah ko maaf karne
Khoon bhi uska baha
Kitna anokha hai pyar masih ka
Mujhe bacha liya

Yeshu Ne Apna Khoon …

Seva kareingay pyare masih ki
Jaisa ki usne kaha
Mar bhi miteingay pyare prabhu mein
Jaisa ki usne saaha
Har dum hum gaayegay geet usi ke
Mujhe bach liya

Yeshu Ne Apna Khoon …

Share with friends : Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0